(0)

Selecteer Regio

In actie

Al lerend werken, al werkend leren 

Zie je het voltijds onderwijs niet meer zitten? Je hebt alternatieven!

Begeleiding / speciale maatregelen 

Sluitende aanpak / Activering van het zoekgedrag

Belastingen 

Zelf belastingen betalen ? Wat met de belastingen van mijn ouders ?

Ben je fiscaal ten laste van je ouders ? 

Bereken hier je NettoBestaansMiddelen

De beroepsinschakelingstijd (De wachttijd) 

Na je inschrijving begint je beroepsinschakelingstijd te lopen. Hoe lang duurt die en welke verplichtingen heb je?

De RVA zal strenger controleren. Schoolverlaters opgelet ! 

Sinds enkele jaren controleert de RVA regelmatig of uitkeringsgerechtigde werklozen voldoende inspanningen doen om werk te vinden. Lever je onvoldoende inspanningen, of kun je ze niet bewijzen, dan verlies je voor een periode het recht op uitkeringen.

Deeltijds leren en werken voor +18 jarigen 

Alles over het werknemersleercontract en de Syntra-leerovereenkomst, de Syntra-stageovereenkomst, de individuele beroepsopleiding (IBO) voor schoolverlaters, de beroepsinlevingsovereenkomst en de startbaanovereenkomst.

Deeltijds leren en werken voor -18 jarigen 

Alles over het werknemersleercontract, het Syntra-leercontract, een deeltijds arbeidscontract, brugprojecten, thuishulp, individuele beroepsopleiding (IBO) voor deeltijds leerplichtigen, beroepsinlevingsovereenkomsten voor -18-jarigen.

Einde beroepsinschakelingstijd 

Informatie voor schoolverlaters 

Op tijd inschrijven bij de VDAB als werkzoekende is heel belangrijk. Hoe sneller je officieel bent ingeschreven, hoe sneller je later ook recht krijgt op een uitkering of hoe sneller je in aanmerking komt voor allerlei tewerkstellingsmaatregelen.

Interimarbeid 

Waar hou je rekening mee als je werkt met een interimcontract ?

Je inschrijven als werkzoekende 

Waar en wanneer moet je je inschrijven als werkzoekende schoolverlater?

Jobstudent en Arbeidsrecht 

Wie & wanneer, contract, proefperiode, loon, feestdagen, ontslag, ...

Rechten en plichten op de werkvloer 

School- en studietoelagen 2015-2016 

Heb ik recht op een toelage of niet? Wij helpen je graag bij het invullen van alle nodige documenten. Aanvragen kan nog tot en met 1 juni 2016.

Sociale zekerheid 

Sociale zekerheidsbijdrage, kinderbijslag, arbeidsongeval,...

Stages in het kader van je studies 

Veiligheid 

Beschermingsmiddelen, verboden werkzaamheden,...