(0)

Selecteer Regio

De RVA zal strenger controleren. Schoolverlaters opgelet !

Sinds enkele jaren controleert de RVA regelmatig of uitkeringsgerechtigde werklozen voldoende inspanningen doen om werk te vinden. Lever je onvoldoende inspanningen, of kun je ze niet bewijzen, dan verlies je voor een periode het recht op uitkeringen.


Wie ?

Sinds augustus 2013 worden deze controles uitgebreid naar jongeren, die nog geen uitkeringen ontvangen omdat ze nog in wachttijd zijn, de zgn. “beroepsinschakelingstijd “of BIT.

Het gaat hier dus over jongeren die na 30 juni 2013 hun studies hebben beëindigd.

De achtergrond ?

Als volledig werkloze schoolverlater heb je niet direct recht op een uitkering.
Eerst moet je een BIT van 360 dagen (= een jaar) correct overleven.
Deze BIT is de moderne versie van de vroegere wachttijd.

Om je BIT te laten starten moet je je inschrijven als werkzoekende.
In Vlaanderen is dit bij de VDAB, in het Brusselse bij ACTIRIS.

Door die inschrijving word je officieel werkzoekende en beschikbaar voor de arbeidsmarkt.
Wat meteen betekent dat je een aantal rechten en plichten erbij krijgt.
Een van die plichten is uiteraard dat je zelf actief naar werk moet zoeken.
Wachten tot de VDAB of ACTIRIS je een vacature aanbiedt, is duidelijk niet voldoende.

Vroeger oordeelden alleen de VDAB en ACTIRIS of je aan die voorwaarde voldeed.
Vanaf nu dus ook de RVA. En, beweren zal niet volstaan, de bewijzen moeten op tafel !

Tijdens je BIT moet je verplicht (minstens) twee keer gecontroleerd worden door de RVA.

Een keer in de 7e maand, en een keer in de 11e maand. Dat noemt men “de evaluaties”.
Om je BIT tot een goed einde te brengen, en om dus nadien in aanmerking te komen voor uitkeringen, heb je minstens twee positieve evaluaties nodig.

Krijg je in de 7e of de 11e maand een negatieve beoordeling, dan volgt enkele maanden later een nieuwe. Je kunt ook zelf om een nieuwe evaluatie vragen.

Maar zoals gezegd, je recht op uitkeringen kan pas starten als je 2 positieve evaluaties gekregen hebt

Iets meer detail graag !

Je bent op 30 juni 2013 afgestudeerd en ingeschreven als werkzoekende.
Je BIT begint op 1 augustus.

Tijdens de 7de en de 11de maand van je BIT word je door RVA automatisch opgeroepen voor een evaluatiegesprek.
In elk geval mag je daar a-b-s-o-l-u-u-t niet afwezig blijven. Heb je toch een gegronde reden (bv. omdat je aan het werk bent), dan moet je dat zeker meedelen !

Als je dat wenst kan en mag een afgevaardigde van het ABVV (die het klappen van de zweep kent) je op het evaluatiegesprek bijstaan.

Is een van die evaluaties toch negatief, dan verschuift het tijdstip waarop je recht op uitkeringen begint. Naar later …
Je krijgt ten vroegste recht, als je twee positieve evaluaties verzameld hebt.
Tussen 2 evaluaties zitten normaal ongeveer 6 maanden.
RVA nodigt je automatisch uit, maar je kan ook zelf om een evaluatie vragen.
Positieve evaluaties moeten niet noodzakelijk opeenvolgend zijn.

Om een voorbeeld te geven:
Je krijgt zowel recht op uitkeringen na slecht-goed-goed als na goed-slecht-goed.
Maar dan ben je natuurlijk al anderhalf jaar aan ’t BITTEN …

De periode waarin je BIT-uitkeringen kan krijgen is normaal beperkt tot 36 maand.
Die 36 maand beginnen pas te lopen vanaf de eerste dag dat je uitkeringsgerechtigd bent. Negatieve evaluaties hebben er dus geen invloed op.
Oja, ook nadien, dus tijdens de periode waarin je uitkeringen krijgt, moet de RVA verplicht je zoektocht naar werk beoordelen.

Wat betekent dit alles voor jou ?

Simpel, vanaf het moment dat je de school verlaat, moet je actief op zoek naar werk :
Solliciteren, deelnemen aan ingangsexamens, nog solliciteren, alle voorstellen van de VDAB correct benaderen, nog meer solliciteren, interim-bureaus afdweilen, …enz.

Dat was vroeger zo, en dat is nu nog steeds zo. Maar de controle is strenger geworden.

Maak een dossiertje waarin je al je bewijsstukken netjes bewaart.
Denk aan :

  • sollicitatiebrieven
  • bezoeken aan de VDAB
  • deelname aan info-sessies
  • bezoeken aan werkbeurzen
  • inschrijvingen bij de interimkantoren ; …

Alles telt mee en is belangrijk !

Ja, het gaat over een complexe procedure, die bedreigend overkomt.
Daarom helpt en ondersteunt het ABVV je graag daarin.

Ten laatste vanaf de dag van je inschrijving als werkzoekende, ga je ook bij het lokale ABVV langs, we zullen je met raad en daad bijstaan. De reglementering is immers nog véél ingewikkelder dan in dit artikeltje staat.

Maar het is gelukkig niet allemaal kommer en kwel.
Jarenlange ervaring leert ons wat echt de beste kans biedt om de job-van-je-leven te vinden : actief werk zoeken !!

Niet altijd 100 % rechtvaardig noch sociaal, maar wel de keiharde realiteit...

Terug Top