(0)

Selecteer Regio

Je studie nu bepaalt mee je loon later

Een vrouw verdient meer met porno dan een man. Maar gelukkig zijn er meer opties. Maak een slimme studiekeuze en verklein zo mee de loonkloof.

Equal Pay Day | 2012
Brochure | 36 blz.


Doelgroep: Jongeren

Inhoud

 • De loonkloof
  • De loonkloof, wat is dat? 
  • Zijn we op de goede weg?
  • Waar komt die loonkloof vandaan?
  • En verklaart dat dan alles?
 • De loopbaankloof
  • En dan is er nog de loopbaankloof...
  • Oorzaken van de loopbaankloof
  • Maar wat willen we dan?
 • Studiekeuzes die je leven bepalen
  • Van studiekeuze naar loon- en loopbaankloof
  • De harde cijfers
  • Rollenpatronen: aangeleerd of niet?
  • Allochtone jongeren
  • Sociale afkomst
  • Tips voor een goede studiekeuze

Over deze brochure

Je bent jong en je hele toekomst ligt voor je. Tijd voor enkele belangrijke keuzes die alleen jij kan maken. Wil je mensen helpen? Carrière maken in financiën? Nieuwe technologieën ontwikkelen? Toekomstige generaties klaarstomen in het onderwijs?

Kiezen is niet eenvoudig. Daarom wil deze brochure je nóg enkele aandachtspunten meegeven. Want de keuzes die je vandaag maakt, hebben een grote invloed op je loopbaan en op je latere loon.

Omdat er in ons land nog altijd geen loongelijkheid tussen vrouwen en mannen is, organiseren de progressieve vrouwenbeweging zij-kant en het ABVV al 7 jaar Equal Pay Day in Vlaanderen, de dag voor gelijk loon.

Hoe je je kan wapenen tegen de hindernissen op onze arbeidsmarkt, lees je in deze brochure. Want je weet: een gewaarschuwde vrouw of man is er twee waard.

Downloads

Andere sites

Zoek op trefwoord

Equal Pay Day

Terug Top