(0)

Selecteer Regio

6 goede redenen om als senior lid te zijn van het ABVV


Een sterke vakbond is broodnodig

Vergrijzing
Er gaat geen dag voorbij of je kan ergens wel lezen dat de vergrijzing een "probleem" is. Maar is dat wel zo? Kan het niet anders?

Verarming
Onze pensioenen zijn gedegradeerd tot veruit de zwakste van Europa. Daarnaast zijn er een aantal kosten die duurder zijn voor oudere mensen, waardoor je jaar na jaar armer dreigt te worden.

Tegenmacht
Wil je daar iets aan doen? Dan is er een sterke tegenmacht nodig. Daarom is er het ABVV.

6 voordelen als senior in het ABVV

1. We verdedigen je belangen.
Het ABVV verdedigt de belangen van gepensioneerden en bruggepensioneerden. Door onze sterke en actieve aanwezigheid in raden, commissies en overlegorganen waar de beleidsbeslissingen vorm krijgen.

2. Onze diensten helpen je
Als ABVV-lid heb je recht op kosteloze bijstand van onze juridische diensten bij conflicten met sociale overheidsinstellingen of je (ex-)werkgever. Ook voor andere diensten - van correcte uitbetaling van werkloosheidsgeld tot belastingservice - zit je goed bij het ABVV.

3 Je blijft op de hoogte
Onze vakbondspers informeert je over wat er allemaal staat te gebeuren en hoe we als vakbond aan de kar trekken. Speciaal voor 55-plussers is er bovendien het tijdschrift Radeis dat je op de hoogte houdt van de evoluties die voor senioren van belang zijn. Je krijgt het op eenvoudige aanvraag gratis in de bus.

4. Je kan terecht in ons verenigingsleven
In tal van gemeenten zijn groepen actief waar je je als senior kan thuis voelen: je kan er een vriendenkring opbouwen en deelnemen aan informatieve en ontspannende activiteiten. Ze werken onder de naam van Linx+ of ABVV-Senioren.

5. Je blijft meetellen
Je hoeft niet op de bank te zitten: je kan meespelen en je stem laten horen via ABVV-Senioren. Zij vormen een actieve en gedreven groep gepensioneerden binnen onze vakbond. Als ervaringsdeskundigen geven ze mee richting aan de syndicale standpunten.

6. Je betaalt minder lidgeld
Ga je met pensioen, dan zakt je ABVV-lidmaatschapsbijdrage drastisch. Zo ben je voor een prikje verzekerd tegen "politieke ongevallen". En natuurlijk blijf je ook korting genieten in onze gezellige vakantiecentra aan zee en in de Ardennen.

Nog geen lid?

Word dan nu lid van het ABVV. 

Lees ook

Zoek op trefwoord

Seniorenwerking

Terug Top