(0)

Selecteer Regio

ABVV-beroepscentrales

Het ABVV is ingedeeld in verschillende centrales. Elke centrale behartigt de belangen van een bepaalde categorie werknemers. Tot welke centrale hoor jij?


Wat is een beroepscentrale?

Als werknemer werk je in een onderneming of in een instelling. Arbeiders, bedienden of ambtenaren werken ook in verschillende sectoren. In deze sectoren zijn er overlegorganen waarin vakbonden hun zeg hebben. Zo kunnen ze grote groepen mensen die hetzelfde beroep uitoefenen, organiseren en verdedigen.

Alle gewestelijke (of lokale) afdelingen van een bepaalde centrale vormen op hun beurt samen de nationale centrales. Deze centrales worden de professionele werking van het ABVV genoemd.

Welke beroepscentrales zijn er?

Het ABVV telt zeven beroepscentrales.

Voor arbeiders:

 • ABVV-Metaal (PMB)
 • Algemene Centrale (AC)
 • Belgische Transportarbeidersbond (BTB)
 • Textiel Kleding Diamant (TKD)
 • Voeding Horeca Diensten (HORVAL)

Voor bedienden:

 • Bond voor Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK)

Voor ambtenaren:

 • Algemene Centrale voor Openbare Diensten (ACOD)

Voor arbeiders

ABVV-Metaal

www.abvvmetaal.org

 • groepeert de arbeiders uit : de metaalnijverheid, de metaalverwerking, de elektriciteit, non-ferrometalen, edelmetalen, staalnijverheid, garages, carrosseriebouw, metaalhandelaars, monteurs, enz.

Algemene Centrale (AC)

www.acmk.be

 • groepeert de arbeiders uit: bouwbedrijf, glasnijverheid, mijnwerkers, cementfabrieken, scheikunde, petroleum, groothandelaars-verdelers van medicamenten, bosbouwbedrijven, bosontginningen, domeinbossen, houthandel, houtzagerijen, houtdrenking voor rekening van derden, grensarbeiders Frankrijk, tabak, bewakingsondernemingen, uitzendarbeid, schoonmaakbedrijven, grensarbeiders Nederland, stoffering en houtbewerking, betonnijverheid, vezelcement, papiertransformatie, papierrecuperatie, huiden en leder, grint- en zandgroeven, steenbakkerijen, pannenfabrieken in de streek van Kortrijk, gewoon pottengoed in potaarde, landbouw, technische land- en tuinbouwwerken, hof- en tuinbouw, jutezakkennijverheid, gezins- en bejaardenhelpsters (Vlaamse gemeenschap), bont en kleinvel, begrafenisondernemingen, non-profit, papierproductie, haarkappers en schoonheidszorgen, huisbewaarders van appartementsgebouwen, filmbedrijf, steengroeven, keramiekbedrijf, beschuttende werkplaatsen, sociale werkplaatsen, grafische nijverheid, enz.

Belgische Transportarbeidersbond (BTB)

www.btb-abvv.be

 • groepeert alle arbeiders uit: de transportsector waaronder het wegvervoer, de havens, de binnenvaart, de zeevisserij, de koopvaardij, enz.

Voeding Horeca Diensten

www.horval.be

 • verenigt de arbeiders uit: de industrie en de voedingshandel en de werknemers uit de Horeca en de Diensten.

Voor bedienden

Bond voor Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK)

www.bbtk.org

 • groepeert alle bedienden, technici en kaderleden uit de privé-sector. Verschillende sectoren zijn vertegenwoordigd: handel, financiën, social profit (gezondheidszorgen, opvoeding), informatie en communicatie.

Voor ambtenaren

Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD)

www.acodonline.be

 • verenigt alle personeelscategorieën van de openbare ondernemingen en diensten, ongeacht hun statuut of contract: personeel van het spoor, de post, telecommunicatie, vliegwezen, lokale en regionale besturen (lokale, provinciale, gewestelijke overheden), ministeries, parastatalen, openbare maatschappijen voor sociale huisvesting, tram, bus en metro, gas- en elektriciteitssector, officieel en gesubsidieerd onderwijs en cultuur (theaters, opera‘s, openbare radio en televisie), enz.

Terug Top