(0)

Selecteer Regio

Je pensioen als vrouw - een (on)aangename verrassing?

Vrouwen spelen nog altijd veel vaker dan mannen in op de noden van hun gezin. Ze beslissen vaker om minder of niet te gaan werken omwille van de kinderen. Die beslissing breekt hen zuur op aan het einde van hun beroepsloopbaan.


De inpact van deze keuze

Vrouwen beseffen nog steeds onvoldoende wat het resultaat is van het feit dat ze hun carriere onderbreken om voor hun gezin te zorgen. De effecten op hun pensioen zijn enorm.

Het blijft immers zwaar om een voltijdse baan en kinderen te combineren. De verleiding om dan maar wat minder te werken of zelfs helemaal thuis te blijven is dan ook heel groot.

Maar dit doe je niet ongestraft. De gaten in je carriere geven nadien ook gaten in je maandelijkse pensioen.

Enkele cijfers

De gemiddelde loopbaan van vrouwen op de dag van vandaag is 31 jaar. Bij mannen ligt die 10 jaar hoger, met name ongeveer 41 jaar.

De lonen van mannen liggen gemiddeld ook hoger dan de lonen van vrouwen.

Dit heeft als resultaat:

  • Voor vrouwen: een gemiddelde loopbaan van 31 jaar, met een gemiddeld brutoloon van 2.242 euro per maand geeft een pensioen van 927 euro
  • Voor mannen: een gemiddelde loopbaan van 41 jaar, met een gemiddeld brutoloon van 2.909 euro per maand geeft een pensioen van 1.629 euro

Terug Top