(0)

Selecteer Regio

Interimarbeid

Waar hou je rekening mee als je werkt met een interimcontract ?


Steeds meer studenten vinden een job via een interimkantoor. Dat kan, zolang uitzendarbeid in de sector waar je als student gaat werken wettelijk mogelijk is. Het uitzendbureau wordt dan jouw juridische werkgever.

Het feit dat je werkt met een interimbureau wil niet automatisch zeggen dat alles volgens de regeltjes zal verlopen: ook hier moet je uitkijken vooraleer je een contract tekent!

Let erop dat het contract altijd schriftelijk opgesteld wordt. Je tekent bovendien best enkel een “overeenkomst voor tewerkstelling van studenten” en dit ten laatste de dag dat je begint te werken.

Het bedrijf dat jou als uitzendkracht aanwerft (dit is “de gebruiker”) is verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving inzake arbeidsreglementering en arbeidsbescherming (arbeidsduur, feestdagen, arbeidsreglement, gezondheid en veiligheid,…)

Heel wat studenten werken echter (vooral buiten de zomervakantie) met een interimcontract. In dat geval gelden er een aantal specifieke regels waarvan we de belangrijkste hier even op een rijtje zetten:

  • De interim-arbeidsovereenkomst moet altijd schriftelijk opgesteld zijn en uiterlijk binnen de twee werkdagen na indiensttreding ondertekend worden. Meestal worden er weekcontracten gesloten die telkens hernieuwbaar zijn.
  • De eerste drie arbeidsdagen worden beschouwd als proefperiode. Er is slechts één proefperiode toegestaan voor dezelfde functie bij dezelfde gebruiker.
  • Het uitzendkantoor moet je informatie geven over de job, het loon, de arbeidsduur,… De onderneming waar je gaat werken moet je meer uitleg verschaffen over je functie, de instructies inzake veiligheid en gezondheid, de installaties, EHBO, de structuur en de werking van de onderneming en de vakbondsvertegenwoordigers.
  • Je loon wordt uitbetaald door het uitzendkantoor en mag nooit lager zijn dan het loon (zonder anciënniteit) van een andere werknemer met dezelfde of een vergelijkbare functie . Ook op alle andere vergoedingen die in de onderneming bestaan en op bijkomende voordelen zoals bijvoorbeeld maaltijdcheques, heb je recht.
  • Het interimkantoor houdt 13,07% sociale zekerheidsbijdrage af van je brutoloon en een beperkte bedrijfvoorheffing van 11,11%.

LET OP: Wanneer je op jaarbasis minder verdient dan € 6.800 (NBI), moet je eigenlijk geen belastingen betalen en kan je de bedrijfsvoorheffing (die je teveel betaalde) terugkrijgen. Je ontvangt van het interimkantoor een fiscale fiche op het einde van je tewerkstelling. Deze heb je nodig om je belastingsformulier in te vullen en op die manier de voorafbetaling terug te krijgen.

Wanneer je niet automatisch een belastingsbrief ontvangt, dan kan je er één afhalen op het kantoor van de belastingen in jouw buurt. Als je werkgever je niet vanzelf een fiscale fiche bezorgt, vraag er dan naar. (zie ook hoofdstuk over fiscaliteit, “zelf belastingen betalen?”.

  • (Interim-)jobstudenten moeten dezelfde arbeids- of beschermingskledij en andere individuele beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, helm,…) krijgen als de andere werknemers die zijn blootgesteld aan dezelfde risico’s. Het bedrijf waar je werkt is verantwoordelijk voor het leveren en het onderhoud van deze werkkledij en beschermingsmiddelen en mag je daarvoor geen vergoeding of waarborg aanrekenen.

Wil je meer weten over waar je aan toe bent als interim-jobstudent of zit je met een probleem, neem dan contact op met ABVV-Jongeren.

 

Terug Top