(0)

Selecteer Regio

Recht op waardig werk voor iedereen!

Kwaliteitsvolle jobs voor iedereen. Dat is prioriteit nummer één in het ABVV-memorandum voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009. Wat zijn onze eisen over werk zoeken in Vlaanderen?


Vlaamse verkiezingen: ook voor het ABVV van groot belang

Op zondag 7 juni 2009 gaan we met zijn allen naar de stembus om een nieuw Vlaams parlement te verkiezen.

Ook voor het ABVV zijn deze verkiezingen van groot belang. Ze bepalen immers welke richting de nieuwe Vlaamse regering zal uitgaan. En dus of we een eerder links en sociaal of een eerder rechts en liberaal beleid zullen kennen.

Vlaanderen beschikt over heel wat bevoegdheden die we ook als vakbond mee willen inkleuren. Lees hieronder onze belangrijkste eisen over werk zoeken in Vlaanderen.

Werk voor iedereen

Vlaanderen telde begin 2009 zowat 186.000 werkzoekenden. Door de slechte economische situatie zal dat cijfer verder stijgen.

Kansen om nieuwe jobs te creëren zijn er wel degelijk. Vandaag zijn bijvoorbeeld 800.000 woningen in Vlaanderen slecht geïsoleerd. Investeren in renovatie, dakisolatie, dubbele beglazing en efficiënte verwarmingsketels zorgt niet alleen voor energiebesparingen en dus minder verwarmingskosten, maar levert ook vele duizenden groene jobs op in de bouwsector.

Ook de vergrijzing kan voor nieuwe jobs zorgen, onder meer in de zorgsector.

Het Vlaams ABVV eist dat de overheid belangrijke maatschappelijke uitdagingen - zoals het klimaat en de vergrijzing - aanpakt. Dit vergt grootscheepse sociale investeringen in innovatie en competenties. Het bedrijfsleven moet hierbij zijn verantwoordelijkheid opnemen. Maar vooral de overheid moet meer dan nu economisch initiatief nemen.

Waardig werk voor werkzoekenden

Recht op waardig werk verlies je niet wanneer je werkloos wordt. Vandaag wordt van werkzoekenden verwacht dat zij geen enkele “gepaste” betrekking weigeren. Naar de kwaliteit en de duurzaamheid van die jobs wordt onvoldoende gekeken.

Het Vlaams ABVV eist dat werkzoekenden niet langer verplicht worden contracten van zeer korte duur te aanvaarden. De aangeboden vacatures moeten minstens een contract van drie maanden voorstellen mét een vooruitzicht op duurzame - dus vaste - aanwerving.

Een waardig inkomen voor iedereen

Ook in het welvarende Vlaanderen is armoede nog steeds een realiteit. Eén kind op zeven wordt geboren in een gezin met een laag inkomen. Liefst 600.000 Vlamingen - of ruim elf procent - leven onder de Europese armoedegrens.

Het Vlaams ABVV eist dat tegen 2017 de financiële armoede is uitgebannen. Elk gezin moet dan een inkomen hebben dat boven de armoededrempel ligt.

Recht op wonen

Vandaag wachten meer dan 75.000 Vlamingen op een sociale woning. In afwachting daarvan moeten zij zich op de private huurmarkt tevreden stellen met vaak veel duurdere en slechtere woningen.

Het Vlaams ABVV eist 150.000 extra betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen, waarvan minstens de helft sociale woningen. Ook op de private huurmarkt moet er een prijscontrole komen. Huurders die in slechte financiële papieren zitten, moeten huursubsidies kunnen krijgen.

De gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen moet snel operationeel worden. Die verzekering helpt wie zonder werk valt door onvrijwillig ontslag of ziekte bij de aflossing van een hypothecaire lening.

Het Vlaams ABVV eist bovendien dat deze verzekering wordt uitgebreid naar huurders, zodat zij bij werkloosheid eveneens steun kunnen krijgen om de huur te betalen.

Recht op opleiding voor werkzoekenden

Vandaag wordt er steeds meer gesproken over een nog strengere aanpak van werkzoekenden. Terwijl werkzoekenden nu al zwaar onder druk worden gezet om de eerste de beste job aan te nemen.

Het Vlaams ABVV eist dat dit politieke opbod over meer sanctionering van werkzoekenden stopt. Werklozen activeren betekent veel meer dan hen sanctioneren en sanctioneren is geen doel op zich. Een waardige job vinden moet het doel zijn van de begeleiding en opleiding van werkzoekenden.

Ook daar stelt zich een probleem. De VDAB biedt werkzoekenden vaak korte opleidingen aan die hen snel voorbereiden op één specifieke job. Wie reeds zwak staat op de arbeidsmarkt, wordt daardoor niet altijd versterkt in zijn capaciteiten, met weinig perspectief op sociale promotie tot gevolg.

Het Vlaams ABVV eist meer opleidingen voor werkzoekenden om hun brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te versterken. Dat biedt de grootste kans op een duurzame job.

Recht op begeleiding voor werkzoekenden

Begeleiding van werkzoekenden moet meer inhouden dan het zoveel mogelijk toesturen van vacatures per mail of sms. De VDAB-consulenten moeten meer oog hebben voor de kwaliteit van de vacatures.

Het Vlaams ABVV eist dat begeleiding maatwerk biedt voor iedereen. Begeleiding moet intenser zijn voor werkzoekenden die moeilijker hun weg vinden, of die bijvoorbeeld met mentale of psychische problemen kampen of in armoede verkeren.

Het doel van de begeleiding moet ook voor deze werkzoekenden zijn: een gepaste job vinden, ofwel in het normale economische circuit ofwel in de sociale economie.

Meer weten?

 

Zoek op trefwoord

memorandum politieke verkiezingen

In beeld

Terug Top