(0)

Selecteer Regio

Eerste werkdag

Daar sta je dan. Welk onthaal mag je verwachten op je eerste werkdag?


Verplicht onthaal

Vergeet vooral niet dat je op je eerste werkdag je contract getekend moet hebben, en dat je het arbeidsreglement gekregen moet hebben. Je contract en het arbeidsreglement zullen je al veel wijzer maken over je nieuwe job, maar toch…

Daar sta je dan... Alles is nieuw, je kent de weg niet, je bent zenuwachtig. Maar wees gerust, je werkgever mag je niet aan je lot overlaten.

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao 22) regelt ‘het onthaal van de werknemers in de onderneming‘. Belangrijk is te weten dat elk bedrijf zich hieraan dient te houden.

Wel is er een onderscheid tussen bedrijven met minder en bedrijven met meer dan twintig werknemers.

Minder dan twintig werknemers

Onthaal bij bedrijven met minder dan 20 werknemers moet sowieso tijdens de eerste werkdag.

Je moet het arbeidsreglement ontvangen en alle inlichtingen krijgen over je taken, bezoldiging, arbeidsduur, arbeidsveiligheid en paritair comité.

Meer dan twintig werknemers

Op bedrijven met meer dan 20 werknemers moet je vanaf de eerste werkdag “onthaald” worden (kan een maand duren).

Je moet het arbeidsreglement ontvangen en alle inlichtingen over de arbeidsvoorwaarden, bezoldiging, arbeidsduur, paritair comité en arbeidsveiligheid krijgen. Een bezoek aan je arbeidspost en een kennismaking met collega‘s en syndicale delegees of vakbondsafgevaardigden en ook met de Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW) hoort erbij.

Een geleid bedrijfsbezoek over de activiteiten en de structuur van de onderneming moet je sowieso ook krijgen.

 

Terug Top