(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Wanneer werd de stempelcontrole afgeschaft?

De stempelcontrole werd op 15 december 2005 afgeschaft. Waarom ijverde het ABVV al jaren voor die afschaffing?


Geen stempelcontrole meer

SInds 15 december 2005 moeten de volledig werklozen zich niet meer aanmelden op de stempelcontrole.

Alle andere verplichtingen blijven wel bestaan. Dit wil zeggen dat werkzoekenden:

  • hun controlekaart moeten bijhouden, correct invullen en op het einde van de maand indienen bij de uitbetalinginstelling (het ABVV)
  • ingeschreven moeten zijn als werkzoekende
  • beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt
  • in België moeten verblijven, tenzij men hiervoor vrijgesteld is.

Deeltijds werknemers met inkomensgarantie-uitkering moeten nog steeds hun controleformulieren ‘C3-deeltijds’ driemaandelijks laten afstempelen bij de gemeente. De gemeenten zullen ook het verblijfsbewijs moeten afleveren aan de werklozen die de RVA - maandelijks en bij wijze van steekproef - selecteert om na te gaan of zij  effectief in België verblijven. Verder zal de controle van werklozen vanaf januari 2006 via de computer gebeuren. De gegevens worden geregistreerd door de kruispuntbank voor sociale zekerheid.

Standpunt ABVV

Het ABVV ijverde jaren voor de afschaffing van de stempelcontrole.

Werkzoekenden verplichten maandelijks in de rij te gaan staan om een stempel te krijgen, was immers niet meer van deze tijd. De elektronische gegevensregistratie en de nieuwe, ingrijpende procedure ‘controle beschikbaarheid’ die in 2004 werd ingevoerd, moeten volstaan om werklozen te controleren.

Wij vinden het vooral belangrijk dat werkzoekenden écht aan de slag kunnen. Er moet werk gemaakt worden van werk. Werkzoekenden moeten ook voldoende gelegenheid krijgen zich te herscholen indien dit nodig is.

Om de laatste dag van de stemplecontrole te vieren, voerde het ABVV in verschillende steden actie aan de doplokalen, onder meer met taart (zie foto‘s hieronder).

Zoek op trefwoord

werkloosheidsreglementering

Terug Top