(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Arbeidsreglement

Wat bevat een arbeidsreglement? Is het arbeidsreglement een verplicht nummertje? Waar vind je het arbeidsreglement van jouw bedrijf?


1. Wat staat er in een arbeidsreglement?

Het arbeidsreglement bevat de algemene voorwaarden waaronder werknemers in hun onderneming moeten werken.

2. Is het arbeidsregelement een must?

Ja en nee.

Alle werkgevers die werknemers tewerkstellen moeten een arbeidsreglement hebben. Dat geldt niet voor familiale bedrijven, noch voor de overheidssector.

3. Waar vind je het arbeidsreglement van jouw bedrijf?

Bij je aanwerving krijg je een kopie van het arbeidsreglement. De plaats in het bedrijf waar je het kan raadplegen, moet aangeduid zijn.

4. Wat moet er in staan?

Dat vermeldt de wet inzake het arbeidsreglement. Maar ook andere wetten, zoals de Codex Welzijn, voorzien een reeks bepalingen.

Naast wettelijke elementen kan het arbeidsreglement ook conventionele elementen uit een bedrijfsakkoord of paritair comité bevatten, zoals bepalingen over antidiscriminatie.

Een greep uit de wettelijk verplichte bepalingen:

 • begin en einde van de werkdag
 • rustpauzes
 • dagen waarop niet gewerkt wordt
 • controle van het werk (bijv. via prikklok) voor de bepaling van het loon (stuk- of uurloon)
 • opzeggingstermijnen en feiten die ontslag om dwingende reden rechtvaardigen
 • rechten en plichten van toezichthoudend personeel
 • straffen, inbreuken en boetes
 • de EHBO-verantwoordelijke en de -hulpmiddelen
 • datum van jaarlijkse collectieve vakantie
 • namen van de leden van OR, CPBW en vakbondsafvaardiging
 • adres van de sociale inspectie
 • tuchtsancties
 • maatregelen tegen ongewenst sexueel gedrag.

Lees ook

Zoek op trefwoord

arbeidsreglement

Terug Top