(0)

Selecteer Regio

De Linx+ groepen in Antwerpen

Ook in Antwerpen zijn een flink aantal mensen betrokken bij Linx+. Hieronder presenteren zeven afdelingen hun werk.


Culturele Centrale den Bras

CC Den Bras is ontstaan ergens midden jaren zeventig van de vorige eeuw.  Ze werd opgericht onder de naam ‘Culture Centrale VOORWAARTS’. De oprichting gebeurde tezamen met een zevental andere Culturele Centrales van Mechelen. Onze CC organiseerde toen een achttal activiteiten per jaar (juli en augustus waren toen gewoon vakantiemaanden).  De leden waren op gebied van leeftijd volledig gemengd.

Je had de jonge generatie (ikzelf met vrouw en kinderen, de familie Brasseur met  kinderen, de familie Guilliams met kinderen en zo verder) en dan had je ook nog de minder jonge mensen. Het lidgeld werd toen vastgesteld op 2,50 euro per persoon, met maximum 5 euro voor een gans gezin. Dit lidgeld wordt tot op heden gehandhaafd. Het aantal leden (een ganse familie tel(t)de voor 2 personen) schommelde toen rond de veertig man. De statuten van de CC werden voor het eerst aangepast in maart 1986.

Ergens in het begin van de jaren ‘80 namen Frans Bynens en zijn echtgenote Mariette Van Camp het bestuur van de organisatie over omdat de toenmalige voorzitter door ziekte moest afhaken. In dezelfde periode werd ook ik actief in het bestuur. De CC heeft zo verder gewerkt tot ongeveer 1988. Toen moest ik beroepsmatig naar Duitsland. Door tijdsgebrek zijn de uitstappen toen op een laag pitje gezet.

Na mijn terugkeer in 1996 werd in samenspraak met de voorzitter beslist om de Culturele Centrale terug op te starten en zo werd er eind 1996 een algemene vergadering belegd met alle oud-leden.  Daar werd mij gevraagd om het voorzitterschap waar te nemen. Toen werd ook beslist om onze naam te veranderen in “CC Den Bras”.  Hiermee wilden we de nadruk  leggen op het feit dat het hier over een oorspronkelijke Mechelse organisatie gaat, want  “Opsinjoor” wordt in Mechelen ook wel “den Bras” genoemd.
In januari 1997 maakten we onze eerste uitstap en sindsdien trachten we minimaal 10 activiteiten per jaar te organiseren.
Onze bestuursvergaderingen worden eens per maand gehouden om de volgende activiteit volledig te bespreken en anderen voor te bereiden.

Het blijft onze betrachting om de leden een goede uitstap te brengen, tegen een democratische prijs.  Deze uitstappen worden telkens door één of meerdere bestuursleden uitgestippeld en de nodige bekwame gidsen worden aangetrokken.  De uitstappen zelf worden door de leden gekozen op de algemene vergadering.

Ons ledental schommelt rond de 100 man. Onze leden zijn ook niet exclusief uit het Mechelse, ze wonen heel verspreid. Wij houden er geen specifieke doelgroep op na, alhoewel het voor ons duidelijk is dat jongere gezinnen het moeilijk lijken te hebben om zich nog in onze groep thuis te voelen (moeilijker te motiveren? geen tijd? of wij te oud?).

Het is moeilijk te zeggen welke activiteiten het best zullen meevallen. De meeste van onze leden zijn aanwezig op onze algemene vergadering, met brunch, in januari. Wat opvalt is, dat de activiteiten volgend op de algemene vergadering zeer goed worden bijgewoond. Onze grootste problemen blijken de busreizen: we komen praktisch nooit aan het ideale aantal van 40 of 50 deelnemers, wat de kostprijs natuurlijk een beetje naar boven tilt.

Jean-Paul Van Halle
Voorzitter CC Den Bras

De activiteiten van 2008 waren de volgende:
Januari  algemene vergadering: 65 leden
Februari: toneelstuk in het Mechelse: 35 leden
Maart: bezoek aan Doornik: 32 leden
April: busuitstap naar de Ahrvallei:38 leden
Mei: met trein naar Turnhout:21 leden
Juni:Melsbroek, militaire luchthaven: 33 leden
Juli: busreis naar Voeren: 33 leden
Augustus: wandeling in Kalmthout: 28 leden
September: wandeling te Zemst : 25 leden
September: bezoek brouwerij Duvel: 27 leden
Oktober: midweek in Sauerland : 21 leden
November: gastronomisch weekend : 20 leden
November: bezoek Vallei “du bocq”: 29 leden
December: bowling: 20 leden

De volgende uitstappen zijn verkozen door de leden voor 2009 en de lente van 2010:
18/01/2009: algemene vergadering: 61 leden
14/02/2009: toneel: 35 leden   
14/03/2009: Vlassenbroek: 40 leden
18/04/2009: busreis naar Utrecht: 37 leden?
10/05/2009: Zaventem  transit
14/06/2009: Oostende
26/07/2009: Lier
23/08/2009: kasteel Bornem + natuurwandeling
19/09/2009: de kanalen van het centrum
25/10/2009: Ronse
06/11/2009: gastronomisch weekend
12/12/2009: bowling (of een alternatief)
17/01/2010: algemene vergadering
20/02/2010: toneel
14/03/2010: Brugge
18/04/2010: Duinkerke
16/05/2010: vliegtuigmuseum

Misyna, Eduard Anseele, Foto- en Videgroep Mikpunt en Het Kantluizeke

Op vrijdag 8 mei spreek ik met vier vertegenwoordigers van evenveel Antwerpse Linx+groepen: Jos Kahlen van vzw Eduard Anseele, François Stiphout van Foto- en Videgroep Mikpunt, Annemarie van der Leest van Het Kantluizeke en Staf Van Gorp van Misyna.

Misyna
Staf Van Gorp, een van de anciens, bijt de spits af door te vertellen over het allereerste begin: “Wij zijn in 1975 ontstaan. Indertijd maakten we met de syndicale jeugd reizen naar het buitenland. Zo ontstond een vriendengroep die wel vaker iets samen wilde doen; theater, dagtrips, etentjes. Allemaal ontspannende activiteiten, maar wel in de schoot van de vakbond. Van het een kwam het ander en zo is Misyna ontstaan.”

Eduard Anseele
Jos Kalhen vult aan: “Een paar jaar later, in 1980, hebben wij, een paar actievelingen bij Misyna, vanuit ACOD-Jongeren, Telecom Vliegwezen, een nieuwe groep opgericht, de vzw Eduard Anseele. De directe aanleiding voor het formaliseren van de structuur was een decreet vanuit de Vlaamse overheid die het mogelijk maakte dat vakbonden sociaal-culturele organisaties oprichtten. Daar hadden we wel oren naar. Ook wij richtten, en nog steeds, ons op culturele activiteiten met een kleine c. We organiseren dag- en weekenduitstappen, soms gaan we naar het buitenland, elke maand hebben we een instuif voor de leden en ook toneel ontbreekt niet in ons repertoire.”

Jos Kalhen vertelt dat Eduard Anseele en Misyna vaak activiteiten samen organiseren: “Samen zullen we zo’n 100 leden hebben, waarvan een vaste groep van zo’n 20 à 30 mensen elke maand naar de maandelijkse instuif komt. Bij ons is iedereen welkom, behalve dan één groep mensen – je weet wel wie ik bedoel. Je hoeft dus geen lid te zijn van het ABVV, al sturen we mensen natuurlijk wel door naar het ABVV als ze problemen hebben. Dat is het handige van in een grotere structuur te zitten.
Elk jaar in januari stellen we een jaarkalender op tijdens ‘de verloren vrijdag’, onze jaarvergadering die samengaat met het eten van worstenbrood. Dit jaar gaan we bijvoorbeeld met 19 leden een weekend naar Nieuwpoort, naar een home voor kinderen, De Barkentijn. Vorig jaar zijn we naar Duitsland geweest, naar Minden, met ongeveer evenveel deelnemers. Ook gaan dit jaar we naar Paradisio, een attractiepark in Wallonië en maken we een uitstap naar de dierentuin. Zo hebben we elke maand wel een uitstap of activiteit.

Omdat we geen eigen lokaal hebben, is het moeilijk om de werking overeind te houden.  Vroeger zaten we in Filmhuis Klappeistraat, maar dat is helaas verleden tijd. Nu moeten we elke keer in een achteraf zaaltje van een café bij elkaar komen.”

Foto- en Videgroep Mikpunt
François Stiphout vertelt dat de groep waarin hij al een groot aantal jaar actief is, een autonome ‘werkgroep’ van de groep Mikpunt is: “Mikpunt is in 1982 al opgericht, één jaar na Misyna, en komt net als Misyna voort uit de Syndicale Jeugd Antwerpen. Onze fotoclub is een stuk jonger, wij bestaan sinds 1991 en richten ons alleen op fotografie en video. In den beginne wilden we vooral ‘de betere vakantiefoto en –video’ brengen, maar in de loop der jaren hebben we ons verder ontwikkeld. We hebben nu elk jaar een tentoonstelling rond een bepaald thema, nodigen regelmatig professionele fotografen uit, bespreken elkaars werk op de bijeenkomsten die elke 14 dagen plaats vinden.

We zijn met twee mensen begonnen, Rik Peeters en ik, maar waren al snel met z’n negenen. Nu zijn we met zo’n 40 mensen waarvan zo’n 20 mensen zelf fotograferen en filmen. Er zijn zo’n 13 fotografen en 7 filmers. De andere leden hebben ook een actieve rol: zij bespreken met ons ons werk, nemen deel van de gesprekken met de fotografen,… Sinds een paar jaar hebben we ook een aparte computergroep die zich bezig houdt met het bewerken van foto’s op de computer. Zij komen ook elke 14 dagen samen. Tot slot is er nog een groep die ‘Crea’ noemt en vooral bestaat uit de echtgenotes van leden van Mikpunt. Zij doen elk jaar mee met de Kerstmarkt waar ze eigengemaakte creaties verkopen.

Onlangs hebben we weer onze jaartentoonstelling gehad: H2eau. De tentoonstelling liep een weekend en heeft ongeveer 150 mensen getrokken – het aantal dat we meestal bereiken met onze expo’s. Naast foto’s met als thema ‘water’ was er ook een film die specifiek over de Antwerpse waterwerken ging. Elke bezoeker kreeg van de Antwerpse Waterwerken ook een glas water aangeboden bij binnenkomst.”

Mikpunt is een vriendengroep en komt wekelijks bijeen in hun lokaal voor een gezellige babbel en om enkele versnaperingen en drankjes te nuttigen. Elke Foto- Videofanaat moet eveneens lid zijn van Mikpunt, die elke maand een evenement organiseert. Naast daguitstapjes, etentjes en stadstrips gaat deze groep in september met ongeveer 40 mensen voor drie dagen naar de Floreal in Nieuwpoort. De Foto- Videogroep zal hier dankbaar gebruik van maken om mooie foto’s te schieten.

Het Kantluizeke
Annemarie van der Leest is een van de trekkers bij de groep Het Kantluizeke:: “Wij bestaan ook al lang, al sinds 1980. Pas de laatste paar jaar, sinds 2001, zijn we lid van Linx+. Sindsdien hebben we, net als Mikpunt, ons lokaal in het Fort van Merksem, een fijne plek die goed bereikbaar is voor mensen die slecht ter been zijn en met voldoende parkeergelegenheid.
Onze centrale activiteit is kant klossen, dat doen we elke week gezamenlijk. Van de 40 leden zullen er zo’n 30 op wekelijkse of zeer regelmatige basis actief zijn. Al onze leden zijn vrouwen. Helemaal in het begin zijn er wel een paar mannen lid geweest, maar die hebben het niet volgehouden. De meeste van onze leden zijn ook al wat ouder, gepensioneerd. We hebben ooit wel een kindergroep gehad en dat liep best goed, maar die heeft de verhuis naar het Fort niet overleefd.

Naast onze wekelijkse bijeenkomsten organiseren we ook om de twee of drie jaar een tentoonstelling. Onze laatste tentoonstelling was in september 2008 en had als thema ‘affiches en kant’. Elk van ons had een affiche uitgekozen, meestal zo’n oude getekende affiche, die we elk op ons eigen manier hebben bewerkt met kant. De tentoonstelling liep in Kasteel Boekenborg en heeft zo’n 150 à 200 bezoekers getrokken. In tegenstelling tot een vorige tentoonstelling die ‘nostalgie en kant’ als thema had, kregen we nu wel wat kritische opmerkingen. Mensen verwachten blijkbaar toch ‘ouderwets’ kant terwijl wij juist ook op een andere manier willen werken en kant op een modernere manier willen laten zien.

Ook gaan we elk jaar een midweek naar zee. Hier doet maar een beperkt aantal mensen aan mee, dit jaar zo’n 7 tot 10 vrouwen. De tijdsinvestering is voor de meeste leden te groot. In totaal zijn we toch met zo’n 30 mensen omdat er ook vrouwen uit Wallonië en Engeland komen. We klossen dan de hele dag, van ’s ochtends tot ’s avonds en wisselen ervaringen uit.”

Afdeling Centrum
Staf vult aan dat er ook nog een overkoepelende afdeling is, afdeling Centrum: “Afdeling Centrum is ontstaan uit het gewestelijk bestuur. Alle Antwerpse afdelingen hebben een afvaardiging in het gewestelijk bestuur dat maandelijks bij elkaar komt.  Sinds een paar jaar brengen we activiteiten die te groot of te risicovol zijn onder in afdeling Centrum, onder de grotere vleugels van het ABVV. Zo kunnen we toch grotere activiteiten voor het brede publiek organiseren. Zo organiseren we elk jaar bijvoorbeeld een brunch. Vorig jaar had de brunch als thema de oorlogskinderen uit de Spaanse Burgeroorlog, en we hebben ook Mia De Vits al eens uitgenodigd om over Europa te babbelen. Ook de zomerzoektocht die we elk jaar door Antwerpen organiseren in de zomermaanden wordt georganiseerd in het kader van afdeling Centrum.”

Alle vier de gesprekspartners vertellen dat de vernieuwing in hun afdelingen miniem is. Ook het vinden van kartrekkers onder de bestaande leden is moeilijk. Jos: “We hebben wel elk jaar een verkiezing van het bestuur, maar dat is meer een formaliteit daar er nooit nieuwe kandidaten zijn.”. Geen van de vrijwilligers vindt het voor de eigen werking trouwens een probleem dat er geen verjonging is: “Voor ons is het niet zo erg, al zijn we natuurlijk niet tegen nieuwe mensen, maar voor de organisatie, voor Linx+, is het op termijn natuurlijk wel een probleem”, aldus  Staf.

(Saskia Boumans)


 ACOD-55+ Mechelen

Wie zijn wij?
ACOD-Gepensioneerden, nu ACOD 55+ Mechelen, is reeds meer dan twintig jaar actief in de schoot van ACOD-Gewest Mechelen.
Hoe werkt onze vereniging?
Gewestelijk Intersectoraal Secretaris ACOD Rudy Staes stuurt de vereniging samen met een twintigtal (gepensioneerde) bestuursleden uit de negen sectoren van de vakbond (Post, Spoor, Onderwijs, LRB, TBM, Cultuur, Telecom, Gazelco en Overheidsdiensten). Deze stuurgroep komt van september tot juni maandelijks bijeen.
Voor de voorbereiding van de activiteiten wordt steeds samengewerkt met de Vzw Instituut Eduard Meys en Linx+.

De werking van onze vereniging?
ACOD 55+ Mechelen telt  ongeveer tweeduizend leden. De leden ontvangen vier maal per jaar het tijdschrift “ ACOD 55+”  dat uitgegeven wordt in samenwerking met Linx+ met o.m. informatie over:
• Personenbelasting
• Cumulatie pensioen en andere inkomsten
• Bemiddeling bij geschillen met buren
• Informatie van de ACOD-seniorencoördinator
• Informatie over de verkiezingen op 7 juni
• Het seniorenbiljet bij de NMBS
• Zonne-energie
• Nieuwe trends in het seniorenbeleid
• Het OMNIO-statuut bij het ziekenfonds
• Hoe werkt de perequatie

Men streeft er naar de aansluitingsbereidheid bij de vakbond van oudere en jong-gepensioneerde ACOD-leden te bevorderen en te bestendigen.
Daarvoor probeert men beroep te doen op jong-gepensioneerde 55-plussers die een trekkende rol willen spelen bij de uitbouw van de werking.
Die werking bestaat hoofdzakelijk uit het organiseren van activiteiten waarbij de leden zowel informatief als recreatief een persoonlijke band, interesse of belang hebben.

Activiteiten 2009?
Een jaarlijkse succesnummer voor onze vereniging is het “Rood Seniorenfeest” in het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker in Mechelen op 3 maart. Een totaal uitverkochte zaal met meer dan 1.200 aanwezigen genoot van het optreden van Willy Sommers, Jimmy Frey, Nicole en Hugo en Laura Lynn.

Activiteiten i.sm. met Linx+ en S-Plus Afdeling Mechelen:
Dinsdag 19 mei : daguitstap Plantentuin Meise
Dinsdag 16 juni : daguitstap Brugge

Activiteiten i.s.m. Linx+:
Woensdag 13 mei: ontbijt met SP.a-mandatarissen
31 juli – 2 augustus: Meerdaagse reis naar Parijs

Meer informatie?
Secretariaat: ACOD, Stationstraat 50, 2800 te Mechelen. Contactpersoon: Lars Wybouw, stafmedewerker Instituut Eduard Meys. Lars is te contacteren via
lars.wybouw@acod.be of 015/41 28 44.

Samenstelling van het bestuur op 1 maart 2009:
Fred Cauwenbergh; Eddy Coremans; Ward De Neys, pl.verv. vertegenwoordiger GIUB; François De Vos; Jan De Weerdt; Martin Depaepe; Robert Depuydt; Staf Gilbert; Frieda Nauwelaers, vertegenwoordiger commissie Brussel; Willy Peeters; Denise Queeckers, ondervoorzitter; Rudy Staes, Gewestelijk Intersectoraal Secretaris ACOD; Francis Teughels; Sylvain Van Den Avont; Pierre Van Der Straeten; Emiel Van Lysebetten; Bob Velleman, voorzitter; Jan Verheyden, vertegenwoordiger GIUB en pl.verv. vertegenwoordiger commissie Brussel; François Verstrepen; Lars Wybouw, verslaggever.

Bob Velleman
Voorzitter ACOD 55+ Mechelen

Zoek op trefwoord

Linx+

Terug Top