(0)

Selecteer Regio

De Linx+ groepen in Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen zijn tientallen vrijwilligers betrokken bij Linx+. Elke groep is uniek. De ene houdt zich bezig met natuur en milieu terwijl andere vrijwilligers juist warm lopen voor citytrips en mosselavonden.

Een presentatie van een paar afdelingen geeft een goed beeld van de diversiteit.


Culturele Centrale Kluisbergen

Even voorstellen:
Jenny Gevaert reeds 22 jaar voorzitter van Culturele Centrale Kluisbergen: "Culturele Centrale Kluisbergen is opgestart in 1979 in het toenmalige Volkshuis te Ruien waar ook de eerste kunsttentoonstelling met plaatselijke amateurs doorging.  In 1984 werd het Volkshuis afgebroken, dus geen lokaal meer en daarom werd er 5 jaar lang op een laag pitje verder gewerkt met andere rode socio-culturele verenigingen. In 1989 zijn we terug opgestart onder de naam Culturele Centrale Kluisbergen."

Over welk succesvol initiatief (of initiatieven) wil je het hebben?
"Ik wil het graag hebben over  Kunst in  Pacht ."

Wanneer wordt dit georganiseerd?
"Kunst in pacht gaat jaarlijks door sinds november 1990 en dit in de  Gemeentelijke feestzaal van Kwaremont die we net als de panelen gratis kunnen gebruiken. Dit jaar gaat kunst in pacht uitzonderlijk door in oktober en dit van 16 tem 18 oktober 2009.

Waarom organiseren jullie juist deze activiteit?
"We willen (amateur) kunstenaars uit onze streek helpen om met hun werken naar buiten te treden en dit zonder dat zij daarvoor diep in hun portemonnee moeten tasten.  Wij willen ook de gewone man de diverse aspecten van kunst bijbrengen en aantonen dat kunst geen elitaire bedoening hoeft te zijn."

Hoe en waar wordt er promotie gevoerd?
"We voeren promotie door gebruik te maken van de plaatselijke maandbladen (Info Kluisbergen en maandblad Kluisbergen), affiches te verspreiden en uitnodigingen te versturen. Ook bezorgen we een redactioneel artikel aan verschillende dag- en weekbladen. "

Krijg je hier lokale persaandacht mee?
"Ja, in de plaatselijke maandbladen verschijnt nadien een verslagje van onze activiteitfoto s amen met een foto."

Hoeveel deelnemers hebben jullie?
"Het aantal deelnemende artiesten wisselt tussen de 20 en de 35 deelnemers. Een groter aantal kan ook niet omdat de ruimte die we ter beschikking hebben dat niet aankan."

Welk publiek komt hierop af? Jong / oud? Gezinnen met kinderen?
We bereiken met deze activiteit een zeer divers publiek. Zowel jong en oud als gezinnen met kinderen bezoeken de tentoonstelling."

Wat is hun respons (tevredenheid) op deze activiteit?
"Zowel van de kunstenaars als het publiek krijgen we steeds opnieuw positieve reacties. Deze activiteiten is de geschikte gelegenheid  om banden te smeden of bestaande nader toe te halen tussen de dorpsgenoten."

Komen deze mensen ook naar andere activiteiten?
"Sommigen zien we terug maar dat is sterk afhankelijk van de ingerichte activiteit."

Een leuke anekdote over deze of een andere activiteit?
"De naam van onze tentoonstelling  “Kunst in Pacht” is een afgeleide van een locatie waar deze activiteit doorging: de zaal van een school gelegen op De Pacht (een gehucht hier in Kluisbergen). Ondertussen zitten we al een tijdje op een andere plek maar de naam is wel gebleven."

Heb je nog goede raad voor Linx+?
"Het aantal aanwezigen op de activiteit mag niet primeren. Het is vooral belangrijk om zich te manifesteren binnen de gemeente als organisatie met een rood en multicultureel accent. We moeten elkaar stimuleren om verder te doen en om zo de verzuring een halt toe te roepen. "

Inlichtingen: Culturele Centrale Kluisbergen, Stationsstraat 21, 9600 Ronse, 055/33 90 07

CC Beukennootje

Actief Kunst beleven: diverse plastische technieken onder deskundige begeleiding van Roger Cnudde.

Beginners… geen voorkennis vereist!
Gevorderden… zich vervolmaken in groep!
Deelnameprijs… 2 euro per woensdagnamiddag.


Iedereen kent ze wel: die oersterke bomen, die alles overschaduwen en een uitzicht bieden tot voorbij alle horizonten. Deze beuk produceert vele vruchten: de zogenaamde beukennootjes. Wanneer je er eentje in je hand neemt is het amper één centimeter groot… en toch hieruit is het dat deze grote boom groeit..

CC Beukennootje
Deze gedachtegang is het die ons inspireerde om onder leiding van Roger Cnudde deze C.C. afdeling op te starten, met als welklinkende naam ‘Het Beukennootje’. Met de gedachte: uit elk nootje groeit een boom, is natuurlijk iedereen van harte welkom. Roger Cnudde loodst iedereen doorheen allerhande moeilijkheden die men techniek noemt. Het is trouwens de bedoeling dat in een gezellige en ontspannen sfeer de kunst aangeleerd en beoefend wordt.

Wanneer?
Om een zo ruim mogelijk publiek te bereiken gaan deze ateliers wekelijks door op woensdagnamiddag van 14u30 tot 16u30.
Iedereen is van harte welkom. Zowel de geroutineerde schilder, de amateur of de beginneling komt hier aan zijn trekken. De sfeer is rustig en vriendschappelijk, de opvang professioneel. En bovendien wordt hier ook van elkaar geleerd.
Trouwens wie de sfeer eens wil proeven, kan altijd eens binnenwippen tijdens het wekelijks atelier. En de deelnameprijs… 2 euro per woensdagnamiddag.

En bovendien...
Dat we ruimer denken dan het werken in ateliers alleen willen we nu ook reeds vermelden. Zo zullen er regelmatig personen uit artistieke kring uitgenodigd worden om een bepaalde stijl, techniek, zienswijze en zo meer toe te lichten. Tevens gaan we ook samen af en toe op museum - of tentoonstellingsbezoek. En natuurlijk wordt er elk jaar een tentoonstelling georganiseerd, waar alle werken van de deelnemers worden getoond.

Programma?
Aanvang : tekenen, aquarel, olieverf, acryl,…
En verder: collage, montage, lino, pastel,…

Zo soepel zijn we wel: we zien welke weg het opgaat en houden rekening met de individuele belangstelling.

Inlichtingen CC Beukenootje: Stationsstraat 21, 9600 Ronse, 055/33 90 07.

CC Rust Roest

Rust Roest is gestart in 1980. Initiatiefnemer was Frans Merckaert. Het eerste bestuur bestond uit Oscar Tinck en zijn echtgenote, Albert Van Daele en Omer Van Heck. Deze eerste bestuursleden zochten Richard Caels op om voorzitter te worden. Richard aanvaardde en bleef voorzitter tot 1993. Hij kon geen voorzitter meer blijven omdat zijn domicilie in Herent bij Leuven was, en met een voorzitter buiten de stad Sint-Niklaas, zou Rust Roest geen stadssubsidies meer krijgen. Richard werd toen erevoorzitter en René Heyninck nam het voorzitterschap over. Richard  bleef alle activiteiten mee volgen, kaarten en reizen, hij maakte daarvoor altijd de verplaatsingen naar Sint-Niklaas.

In de beginperiode was de hoofdactiviteit vooral dagreizen.Vanaf 1989 werd er maandelijks gefietst en een tijdlang werden ook wandelingen in en buiten de stad georganiseerd.

Wegens ouder worden van de leden zijn de wandelingen weggevallen. Momenteel zijn de daguitstappen iets minder. Rust Roest probeert jaarlijks nog twee é drie uitstappen te organiseren. Rust Roest organiseert ongeveer 20 fietstochten per jaar en dit is erg in trek.

Sinds 1995, nu reeds 13 jaar, wordt er maandelijks gekaart. Zeer klein begonnen nu gemiddeld 30 deelnemers.

Sinds 2004 wordt er ook een wekelijkse naaicursus ingericht.

In januari heeft Rust Roest zijn Algemene ledenvergadering met bingo. Verder zijn er het jaarlijkse lentefeest, de wafelbak, de pekelharing en de barbecue, vaak gekoppeld met een info over een actueel onderwerp.

Het aantal leden schommelde lang rond 90 tot 120. De laatste jaren gaat het in stijgende lijn. Momenteel heeft Rust Roest ongeveer 170 leden.

Aan alle activiteiten wordt goed deelgenomen.

CC Boontje

Boon, waarschijnlijk de grootste Vlaamse schrijver aller tijde, inspireerde ook de Waaslandse afdeling CC Boontje.

CC Boontje startten in 1977 vanuit het textielbestuur van het ABVV, op vraag van de toenmalige gewestelijke secretaris Freddy Willockx, CC Sint-Niklaas op. In 1980 werd CC Sint-Niklaas uiteindelijk CC Boontje naar de schrijver Louis Paul Boon.

Net zoals de meeste verenigingen kende CC Boontje een groeiperiode met af en toe een bestuurswissel en met een verloop van leden. Van de stichters blijven tot vandaag Marcella Piessens en Lucien Bats over.

CC Boontje heeft er voor gekozen om jonge mensen aan te spreken die volop meewerken aan de jaarlijkse poëzieprijs.

Het tweemaandelijkse ledentijdschrift is zeer belangrijk voor CC Boontje. Op die manier hebben de mensen binding met de organisatie.

Één van hun belangrijkste activiteit is hun jaarlijkse poëziewedstrijd. Dit jaar voor 15de editie. Met waardevolle prijzen en een speciale L.P. Boonprijs. Prijsuitreiking: zondag 26 april 2009, om 11.00 uur Stadhuis, Grote Markt, Sint Niklaas

Verder gaan zij op 8 maart om 11 uur naar .... “L’Hymne A l’Amour” een Edith Piaf concert, zang door Sarah Bernolet, Piano Erwin Van Bogaert en Accordeon Karel Adems.

Een bezoek op uitnodiging van Mia De vits. aan het Europese Parlement in Brussel zal doorgaan maandag 16 maart

Op regelmatige tijdstippen organiseert Boontje daguitstappen, wandelingen, info’s en andere culturele evenementen.

Reeds jaren neemt ook CC Boontje deel aan Stad ondersteboven waarvan Linx+ de bezieler is. Zo waren zij al met een sterke delegatie aanwezig te Brussel, Hasselt, Brugge, Mechelen, Gent, Leuven, Antwerpen en Oostende.

CC Boontje heeft ongeveer 115 gezinnen als lid.

CC Linx+ groen

Linx+ groen wil mensen samenbrengen die bezorgd zijn om de natuur en een duurzaam milieu. We staan stil bij de natuur en het milieu tijdens wandeltochten, fietstochten, bedrijfsbezoeken. We organiseren info-avonden over bewust consumeren, ecologisch tuinieren, gebruik van duurzame materialen, enz. Indien je zelf voorstellen hebt, deel ze ons dan zeker mee. DOE MEE!

Inschrijven? Meer weten? Tips en Voorstellen? Contacteer ons!
053/72 78 21,
natacha.decoster@abvv.be
052/25 92 84, luc.teugels@abvv.be

Zoek op trefwoord

Linx+

Terug Top